Trizondal

Niezmiernie cieszymy się, że zawitałeś do naszej Ojczyzny - Trizondalu. Trizondal jest wirtualnym państwem (mikronacją), a więc symulacją państwa polegającą na tworzeniu struktur państwowych (władz, prawa, samorządów, klubów piłkarskich, bibliotek itp.) w ramach stron internetowych i forum. Każdy może dołączyć do naszej społeczności i poczuć się: prezydentem, burmistrzem, sędzią, trenerem, kustoszem muzeum czy dziennikarzem. Więc rozgość się u nas i baw się razem z nami! Trizondal jako państwo wirtualne istnieje nieprzerwanie od 2007 roku i jest przystanią dla ponad tuzina różnych osób z całego świata. Mieszkańcy Trizondalu otwarci są na współpracę także z innymi państwami wirtualnymi, a przewodnim hasłem, które nam przyświeca jest dobra zabawa w wyborowym gronie!

Oficjalna nazwa państwa: Trizondal
Data powstania: 24.02.2007
Stolica: Stołeczne Miasto Trizopolis
Ustrój: Demokracja prezydencka, federacja
Głowa państwa:
Prezydent - Adam Peterelli
I Zastępca - Ludwik Tomović
Język urzędowy: polski
Języki pomocnicze: wschodni, zongyjski
Władze i prawo

Symbole państwowe

Godło:

Flaga:

Trizondal jest republiką federalną, w której władze działają na podstawie konstytucji (zajrzyj do naszej biblioteki i zapoznaj się z nią: Konstytucja Trizondalu). Nasz kraj dzieli się na 4 główne regiony cieszącę się autonomicznością w wielu aspektach prawnych: Triland, Zongya, Dalmencja, Pięciopolska. Natomiast władzę centralną stanowi prezydent i rząd. Nasze sądy stanowią niezawisłą i niezależną od innych władz instytucję, która odpowiada za dbanie o porządek i sprawiedliwość w państwie.

Podział władzy

W Trizondalu nie istnieje znany ze świata realnego trójpodział władzy. Głowa państwa powoływana przez obywateli na kadencję trzymiesięczną w drodze wyborów odpowiada z jednej strony za wykonywanie prawa, a więc może powoływać rząd, odpowiada za politykę zagraniczną i wewnętrzną, ale także ma prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy. Nie istnieje u nas natomiast jedna scentralizowana władza ustawodawcza. Nie oznacza to, że obywatele nie mają wpływu na tworzenie prawa, mają i to nawet większy niż w innych mikronacjach. Każdy obywatel może zaproponować projekt nowych przepisów i jeśli zbierze pod tym projektem podpisy od conajmniej połowy obywateli, wówczas staną się one obowiązującym prawem - taki system ustawodawczy nazywa się Inicjatywą Publiczną. Istnieje także Veto Publiczne, oznacza ono, że jeśli 60% obywateli opowie się (poprzez podpis pod projektem) za uchyleniem jakiegoś aktu prawnego, tak też się stanie. Także sędzia jest wybierany na kadencję, jednak na czteromiesięczną.

Prawo

Wszystkie przepisy aby być ważne muszą być zamieszczone w Dzienniku Praw, do którego dostęp ma każdy mieszkaniec Trizondalu. W ten sposób urzeczywistniamy zasadę praworządnego państwa w mikronacjach. Dziennik Praw podzielony jest na poszczególne działy, a podział ten określony jest w specjalnych przepisach. Co więcej, raz dodanego aktu prawnego nie można zmienić w łatwy sposób nawet w przypadku literówek, a wszystko musi być odnotowywane - zapewnia to pełną przejrzystość dla obywateli.

Regiony

Trizondal jest krajem federacyjnym, dzieli się na cztery regiony autonomiczne: Zongyę, Dalmencję, Pięciopolskę i Triland. Podział ten jest obecnie umocowany w obowiązującej konstytucji, wywodzi się natomiast z historii Trizondalu, który powstał z połączenia Królestwa Dalmencji, Zongyjskiej Republii Demokratycznej i Królestwa Archipelagu Trilandu. W marcu 2009 roku Trizondal połączył się z Królestwem Sclavinii tworząc Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu, do której wkrótce dołączyli Pięciopolanie ze swą ojczyzną. Każdy z regionów ma własny system prawny, skarb oraz samodzielność w kwestii kultury i sportu.

Stolice regionów

Stolica Trizondalu: S.M. Trizopolis
Stolica Gub. Zongyi: S.M. Trizopolis
Stolica Gub. Dalmencji: M.L.P Rottera
Stolica Gub. Pięciopolski: Pięciogród
Stolica Gub. Trilandu: Merida City
Kultura i Sport

Języki regionalne

Jedną z największych kulturalnych ciekawostek dotyczących Trizondalu jest prawo wprowadzenia przez każdy region dodatkowych języków regionalnych. W Trizondalu z tego uprawnienia skorzystały dwa regiony: Gubernatorstwo Zongyi oraz Gubernatorstwo Dalmencji, wprowadzono odpowiednio: język zongyjski oraz język wschodni.

Język zongyjski bazuje na językach azjatyckich ze świata realnego. Specjalnie na potrzeby jego nauki powstały materiały audio oraz wideo, a także teksty przedstawiające podstawowe zasady jego używania.

Język wschodni powstał w okresie RSiT i jest do dziś powszechnie używany na terytorium Dalmencji. Jego zasady zostały po krótce wytłumaczone TUTAJ natomiast jedyny w v-świecie translator on-line języka wirtualnego znaleźć można TUTAJ.

Trizondal słynie wśród państw polskiego mikroświata z bogactwa instytucji kulturalnych oraz sportowych. Największą organizacją pod względem ilości członków jest istniejący nieprzerwanie od roku 2007 związek sportowy (obecna nazwa: Trizondalski Związek Sportowy). TZS zrzesza przedstawicieli różnych dziedzin sportu (piłki nożnej, gier karcianych, skoków narciarskich i innych). Kultura natomiast pozostaje całkowicie niezrzeszona, tak samo jak media. Oznacza to, że każdy może założyć swoją instytucję kulturalną czy gazetę. Jeśli jednak chciałbyś napisać od czasu do czasu jakiś artykuł bez zakładania gazety, od roku 2007 istnieje gazeta "Prawda", w której każdy może nieodpłatnie zamieścić swój artykuł.